SMART CARD DETAILS - DISTRICTWISE

TUTICORIN
 PRINTED & DISPATCHEDDISTRIBUTED
TALUK NAMEPHASE IPHASE IIDISTRICT KIOSK UPTO JULY 2015FIELD ENROLMENT UPTO OCT 2015TOTAL PHASE IPHASE IIDISTRICT KIOSK UPTO JULY 2015FIELD ENROLMENT UPTO OCT 2015TOTAL
ETTAYAPURAM 16986 1568 225 60 18839 16986 1496 225 60 18767
KOVILPATTY 55478 3855 1117 1954 62404 55478 3799 1059 1948 62284
OTTAPIDARAM 23204 1326 568 131 25229 23116 1180 568 131 24995
SATHANKULAM 15185 1575 285 781 17826 15185 1410 285 781 17661
SRIVAIKUNDAM 27156 7118 798 15693 50765 27156 5685 718 15514 49073
TIRUCHENDUR 31395 4668 1660 14085 51808 31395 4588 1580 14065 51628
TUTICORIN 31200 16157 4574 969 52900 31183 15934 4449 969 52535
VILATHIKULAM 28664 0 354 102 29120 28664 0 354 102 29120